Gøtzlogo_nettside_tilpassa10.jpg
Mechanical Engineer's Sketch
 
Architect hold plans

Firmaet

Om oss

Gøtz AS er eit rådgjevande ingeniørfirma som leverer tenester innan arealplanlegging og kommunalteknikk. Firmaet starta opp i år 2006 og består i dag av 4 ansatte. Firmaet har i hovudsak oppdrag i Sunhordland. Oppdrag vert utført for private, bedrifter og det offentlege.

Building Plan

Rådgjeving

Me hjelper deg med å finne gode løysingar

Har du planar om eit nytt byggeprosjekt?

Treng du hjelp til å planlegga, teikna, søka om -eller utføra arbeidet?

Gøtz AS består av ei gruppe rådgjevande planleggjarar og ingeniørar som står klar til å gje deg god vegleiing og løysingsforslag tilpassa ditt prosjekt. Firmaet har brei kompetanse og erfaring innan arealplanlegging og kommunalteknikk, og kan tilby ei rekke tenester. 

Ta gjerne kontakt for å finne ut korleis me kan hjelpe deg med ditt prosjekt!

Structural Designing

Tenester

Gøtz AS kan tilby oppdrag innan følgjande tema:

      Arealplanlegging:

      - Reguleringsplanar

       - Illustrasjonsplanar

        - Utomhusplanar       

   - Situasjonsplanar

        Kommunalteknikk:

                        - Planlegging og prosjektering

              av veg, vatn og avlaup

                      - Utarbeiding av anbodspapir


​Andre tenester:

          - Konsekvensanalysar

        - Oppmålingsteknisk

prosjektering

 - Masseberekning

       - Tekniske teikningar

  - Prosjektering  av

   kunstgrasbanar

 
Kontorarbeid

Medarbeidarar

Gøtz AS

Martin_GZ-20120815.jpg

Martin Götz

Sivilingeniør

Erfaring med tekniske anlegg (prosjektering av veg og VA), og arealplanlegging/ reguleringsarbeid samt utarbeiding av byggesøknadar. Utdanna sivilingeniør.

Tlf: 47263639

Kari_GZ-20120815.jpg

Kari Hilde Rommetveit

Byggingeniør

Erfaring innan arealplanlegging/ reguleringsarbeid og utarbeiding av byggesøknadar. Utdanna byggingeniør.

Tlf: 97653972

Vidar_GZ-20120815.jpg

Vidar Vedå

Ingeniør

Erfaring med tekniske anlegg (prosjektering av veg og VA), og arealplanegging/ reguleringsarbeid samt  byggeleiing. Igeniørutdanning innan miljøteknikk og geografisk informasjonssystem.

Tlf: 91334042

Snapchat-520168798 – Kopi (2).jpg

Line Djupvik

Arealplanlegger

Erfaring innan arealplanlegging/ reguleringsarbeid og utarbeiding av byggesøknadar. Utadanna landskapsplanlegger.

Tlf: 99384835

 

Kontakt oss

kunnskapshuset.jpg

Kunnskapshuset, Sæ 132, 5417 Stord, Norway